תמר מג'הול אורגני

תמר אורגני מזן מג'הול מגודל במטע מתקדם בסטנדרטים הגבוהים ביותר. המטע מוזן רק ע"י דשנים אורגניים, אינו מרוסס בחומרי הדברה לחרקים מזיקים והעשביה מטופלת בדרכים חלופיות, כגון קיצוץ ידני או ע"י עדרי כבשים או חמורים הרועים במטע.

עלות הגידול של תמרים אורגניים גבוהה יותר מכמה סיבות:

1. הטיפול במזיקים מאוד מוגבל ולכן כמות הפרי ואיכותו עלולות להיפגע.

2. הטיפול בעשביה בתמרים אורגניים חייב להתבצע בדרכים אלטרנטיביות (חיות/קיצוץ עשבים ידני).

3. הדישון בתמרים אורגניים מתבצע על פי רוב ללא דישון כימיקלי אלא אורגני.

4. ישנן עלויות פיקוח והתעדה של סחורה אורגנית.

 

מטע מגהול אורגני

מטע מג'הול אורגני